fbpx

Vad innebär Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)?

Så fort en växelström flyter någonstans uppkommer elektromagnetiska fält runt ledaren (naturlag!). Är ledaren inte skärmad kan den fungera som antenn.

Alla EMC-störningar är ledningsbundna i början och kan bli trådlösa om t ex ledningarna har antennegenskaper. Det bästa sättet att ta hand om EMC är att förhindra ledningsbundna effekter och det nästbästa är att se till att ledningsbundna effekter inte blir trådlösa.

Det finns olika sätt att åtgärda ledningsbundna effekter, t ex filter. Det finns även olika sätt att förhindra att ledningsbundna effekter blir trådlösa, t ex korrekt skämning.

Det är viktigt att tänka på alla störningskällor i början, under och i slutet av ett projekt. Att åtgärda någonting i efterhand blir oftast dyrt och felsökningen är krånglig. Det finns lagkrav på god EMC och ansvaret är definierat i svenska lag, förordning och föreskrift.

Till hjälp finns många medel för att få till en god EMC såsom manualer, elinstallationsregler, handböcker och standarder. Vi på SEK Svensk Elstandard har även tagit fram en checklista för att underlätta, den hittar du kostnadsfritt på SEKs hemsida https://elstandard.se/checklista-for-emc/.

Vill vi kunna använda radiospektrumet för överföring av information även i framtiden, behöver alla göra sitt för att uppnå god EMC. God EMC är extremt viktig för samhällsviktiga tjänster såsom militären och räddningstjänster. Därför är det otroligt viktigt att alla besitter EMC-kunskap och ser till att god EMC finns både innan, under och efter ett projekt.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i Elektrikerpodden

Avsnittet vi spelade in tillsammans med Elsäkerhetsverket handlar om elektromagnetisk kompatibilitet (på engelska electromagnetic compatibility, varför förkortningen blir EMC). Vi börjar med att påstå att EMC är ingen svart magi och för att bevisa det går vi genom de ledningsbundna och trådlösa EMC-fenomen och förklarar vilka regler som gäller i Sverige, vem som ansvarar för vad och varför man måste tänka på EMC från början till slutet av ett projekt, oberoende om det handlar om en produkt eller en installation.

Vi förmedlar också hur man ska tänka kring zonindelning, att man ska tänka var energin befinner sig i ett system, hur energins flöde mellan olika delar i systemet ser ut och var det kan uppstå ställen där energin kan läcka ut, som man måste ”täppa till”. Den metaforiska bilden som vi pratar om i avsnittet är att man ska tänka sig att EMC är som en båt med hål. Man kommer inte sjunka om alla hål är täppta. Ser man däremot bara till att åtgärda en del av de ställen där energin kan läcka ut kan det bli problem.

Längre in i avsnittet förklarar vi också varför det är så viktigt att läsa manualen som följer med produkterna som man installerar även om vi vet att nästan ingen gillar göra det. Manualen innehåller ganska ofta beskrivningar av de åtgärder som måste tas för att kunna säkerställa EMC. De fungerar alltså lite som en ”cheat-sheet” och hjälper oss när vi planerar EMC-egenskaperna hos en anläggning.

EMC-miljö är också ett viktigt begrepp som vi förklarar i detalj. De fördefinierade miljöerna underlättar också planeringen av en anläggning, eftersom standardiseringsorganisationerna redan har tänkt till och hjälpt oss genom att tydligt beskriva vilka krav som gäller i vilken miljö.

Som avslutning hänvisar vi till många ställen där man kan få ännu mer information om EMC och vi hoppas verkligen att alla som har lyssnat på det här avsnittet är övertygade om att EMC är det roligaste man kan jobba med!

Hur var det att vara med i Elektrikerpodden?

- Jag har insett hur svårt det är att förklara EMC utan att kunna visa bilder. Osynliga radiovågor är svårt att beskriva med ord och ännu svårare att föreställa sig. Vi som jobbar med EMC har i alla fall ”sett” dem på våra mätinstrument. Men det har förstås inte alla där ute gjort. Därför är det verkligen en utmaning att beskriva hur elektromagnetiska vågor blir till utan att rita upp dem på ett papper.

- Å andra sidan är det helt naturligt att prata om saker, vilket gör just podd till ett otroligt spännande format. I vardagen använder jag väldigt många metaforer när jag pratar, vilket ofta hjälper när jag pratar om just EMC, för att hjälpa den som lyssnar men som kanske inte nödvändigtvis kan föreställa sig det jag pratar om. Metaforer var därför något jag tänkte på och tog med mig till poddinspelningen, vilket jag tycker hjälpte mig mycket i mina försök att förklara och förenkla ett komplicerat ämne. Man måste helt enkelt försöka måla upp en bild med de orden man använder. Sedan är det lärorikt att lyssna på sig själv. Jag insåg att jag lägger mycket mer vikt på att välja rätt ord när jag skriver än när jag pratar, därför blev inte alla termer som jag använde i inspelningen 100 % korrekt även om jag egentligen vet vad jag pratar om 😉 Under t ex ett webbinarium är det enklare att fokusera på rätt uttryck, eftersom man ser det man pratar om framför sig medan man pratar i form av en presentation eller liknande. Lyssna på avsnittet i spelaren nedan.

Vem är Bettina på SEK?

Bettina Funk arbetar till vardags som teknisk expert inom elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) hos SEK Svensk Elstandard. Som teknisk expert sitter Bettina som ordförande för SEK TK EMC, som är den tekniska kommitté i Sverige som ansvara för standardisering inom EMC och som speglar motsvarande kommitté på internationell nivå hos IEC (international Electrotechnical Commission). Bettina sitter även på internationell nivå som ordförande, där gruppen heter CISPR (International Special Committee on Radio Interference). Utöver det är hon även vd för ITS, Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen.

Länkar

Poddavsnitt - Teknik EMC 

Checklista EMC