fbpx

EMC elektromagnetisk kompatibilitet.

Det kan ju vara viktigt att grannen kan titta på landslagskampen även fast du som elektriker har installerat solceller på fastigheten intill. Detta stavas EMC - Elektromagnetisk kompatibilitet.

Detta skrämmer ofta oss elektriker MEN med hjälp av SEK Svensk Elstandard och Elsäkerhetsverket grymma checklista blir det en inspirationskälla för vad man måste tänka på när man planerar att tillverka en produkt eller utföra en fast anläggning.

Lyssna och lär!  👇

De 8 mest relevanta områdena inom EMC elektromagnetisk kompatibilitet

 1. Grundläggande Koncept
  EMC handlar om att säkerställa att elektriska produkter och installationer kan fungera tillsammans utan att störa varandra.
 2. Kvalitetsmåttstock
  EMC är ett kvalitetsbegrepp som jämförs med andra kvalitetsaspekter som driftsäkerhet och prestanda.
 3. Reglering
  EMC är reglerat genom lagar, förordningar och föreskrifter för att upprätthålla standarder och minimera elektromagnetiska störningar.
 4. Praktiska Exempel
  Exempel inkluderar att undvika att elektriska produkter orsakar radiostörningar eller att bibehålla rätt spänningsnivåer i vägguttag.
 5. Historisk Utveckling
  EMC har sitt ursprung i att bekämpa radiostörningar men har blivit mer relevant och omfattande med den tekniska utvecklingen.
 6. Elektrostatisk Urladdning (ESD)
  ESD är ett EMC-relaterat fenomen där statisk elektricitet kan påverka och skada elektronisk utrustning. Det kräver att enheter uppfyller specifika ESD-krav enligt standarder.
 7. EMC-direktivet
  EMC-direktivet (2014/30/EU) är en central EU-förordning som ställer krav på både emission (störningar som genereras av utrustning) och immunitet (tålighet mot störningar).
 8. Skydd av Radiomiljön
  EMC är avgörande för att skydda radiomiljön och säkerställa att elektromagnetiska störningar inte påverkar kommunikation och elektroniska enheter negativt.

Länkar

Checklista för EMC

Elsäkerhetsverket - EMC