fbpx

Säker arbetsmiljö för elektriker

Att arbeta som elektriker är inte bara ett yrke utan en livsstil. En livsstil som innebär risker. Varje dag möter du utmaningar som innebär att hantera elektriska system och komponenter. Men när tekniken snabbt utvecklas är det avgörande att hålla sig uppdaterad med de senaste standarderna och tekniska riktlinjerna för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för dig själv och dina kollegor.

Under 2022 ökade antalet rapporterade elolyckor med 7 procent, enligt Elsäkerhetsverkets rapport. Den grupp som löper störst risk är män mellan 21–30 år, och då detta utgör den övervägande majoriteten av yrkesverksamma elektriker är det nödvändigt att vidta åtgärder inom branschen för att minska riskerna. Elsäkerhetsverkets rapport betonar vikten av utbildning som det främsta verktyget för att öka förståelsen för farorna inom arbetet som elektriker. 

Tillsammans med Trainor vill vi sprida kunskap och förbättra arbetsmiljön för elektriker runt om i landet. Genom att sätta fokus på säkerhet hos yrkesverksamma elektriker kan vi förhoppningsvis minska risken för elolyckor.

Elektriker + e-learning = sant

Har du provat e-Learning? Med e-Learning kan du studera på dina villkor och i din egen takt, samtidigt som du slipper avsätta tid för resor till och från utbildningslokalen.  Dessutom är e-Learning mer interaktivt genom en kombination av texter, videoklipp, simuleringar och kunskapstest, vilket underlättar när du ska lära dig nya saker.

Snabb checklista för en säkrare arbetsdag

  • Har du rätt verktyg? – Det är viktigt att använda rätt verktyg som t.ex. isolerade verktyg, spänningsprovare och mätinstrument. Kursen Kontroll före idrifttagning ger en bra introduktion till vilka inspektioner och provningar som måste utföras på vanligt förekommande elinstallationer.

  • Har du rätt kläder? – Det är viktigt att använda personlig skyddsutrustning som t ex ljusbågstestade kläder. Kursen Ljusbågsfaror ger dig mer kunskap om riskförebyggande åtgärder och olika typer av skydd.

  • Arbetar du säkert? – Elarbeten är riskfyllda och för att alla ska känna sig trygga på krävs att vi behärskar och följer regelverket. Kom ihåg att arbeta utan spänning så långt det är möjligt.
    Vill du få bättre koll kan du gå kursen Elsäkerhet vid arbete.

Vet du vad du ska göra när det sker en olycka? – Trots att du arbetar säkert kan olyckan ändå vara framme. Vill du känna dig säker på hur du ska agera kan du gå kursen Första hjälpen vid elolyckor.