fbpx

20 miljarder ska investeras fram till 2035 i Idre

Det satsar stora pengar i Idre! Fram till 2035 ska det satsas ca 20 miljarder vilket innebär att antalet sängplatser fördubblas och nya skid och aktivitets-anläggningar utvecklas. Under två dagar träffade vi lokala elektriker och installatörer som får området att växa. Tack till alla som ställde upp 😊

Lyssna på avsnittet nedan. 👇

Idre Fjäll och Idre Himmelfjäll

Miljardinvesteringarna sker både på Idre Fjäll och "grannfjället" Idre Himmelfjäll. Idre fjäll ägs och drivs av en stiftelse.  Grannfjället Idre Himmelfjäll ägs istället av 20 olika investerare. Hälften av dessa är företagare i Älvdalens kommun.

Miljardinvesteringar i Idre fjäll i korthet:

 1. Idre Fjäll investerar 7,7 miljarder i utvecklingen av skidanläggningen med målet att inkludera nya skidområden, cykelleder och aktiviteter samt att mer än fördubbla gästkapaciteten.
 2. Projektet, som heter "En framtid närmare naturen," sträcker sig fram till 2037 och är den största satsningen i stiftelsens över 50-åriga historia.
 3. Utvecklingen kommer att ske stegvis från sommaren 2021 och det finns en projektinformationssida där gäster, entreprenörer och allmänheten kan följa projektet och ge synpunkter.
 4. Projektets mål inkluderar att förbättra och förnya aktivitetsutbudet samt att belysa och göra naturvärden i norra Dalarnas fjällvärld mer tillgängliga.
 5. Förväntade ekonomiska effekter inkluderar behovet av 100-150 heltidsanställda och en ökning av säsongsanställda från 350 till cirka 700, samt 75-100 indirekta arbetstillfällen i kommunen.
 6. Projektteamet involverar Idre Fjäll samt resurser från arkitektbyrån agnasARK i Leksand och design- och projektbyrån Combify.

Miljardinvesteringar i Idre Himmelfjäll i korthet:

 1. Idre Himmelfjäll planerar att investera 2,3 miljarder kronor de närmsta åren i skidanläggningen.
 2. Investeringarna sträcker sig från 2023 till 2026 och är dubbelt så stora som de som gjorts mellan 2018 och 2022.
 3. Pengarna kommer att användas för infrastruktur, boende, restauranger, snösystem och mer. Det inkluderar också byggandet av två nya stolsliftar och ett nytt skidområde på anläggningens sydvästra sida.
 4. En stolslift kommer att gå från Idre Himmelfjälls centrum till huvudtoppen med en ny toppstuga år 2025. En annan stolslift och fler nedfarter byggs ned mot Fjällbäcken till 2024.
 5. Av de totala investeringarna kommer 800 miljoner från Idre Himmelfjäll inklusive ägare och affärspartners, medan 1,5 miljarder är följdinvesteringar i boenden och infrastruktur.
 6. Denna satsning är en del av en 15-årig masterplan som sträcker sig till 2036 och syftar till att göra Idre Himmelfjäll till en framstående aktör på fjällkartan.
 7. Skidanläggningen anses vara en spännande satsning och en nytillskott i Skidsverige. En möjlig framtidssatsning är ett gondolprojekt som kan förena Idre och Idre Himmelfjäll närmare.

Länkar

Nexans - Numera FÖRDRAGET I SLANG! N-Line

Ladda säkert med - GARO E-mobility

Varje watt räknas med hjälp av Schneider Electric & Wiser Energy

Mer om Schneiders downlights