fbpx

Gör laddboxinstallationen enkel

Niklas Grahn , CEO och grundare av Laddboxbolaget. En e-handel som inte bara säljer laddboxar utan också gör laddboxinstallation enkel genom att knyta ihop hela affären mellan slutkund och elinstallatören. Resultatet: Enkel laddboxinstallation för installatören och effektiv beställningsprocess för slutkunden.  .

Tar laddboxbolaget vår affär eller hjälper de elinstallatörer att sälja mer?

Lyssna på avsnittet nedan. 👇

Enkel installationslösning blir allt viktigare

Behovet av elbilsladdare har genomgått betydande förändringar de senaste 5 åren. Behovet av laddare ökar för varje dag som går vilket ställer högre krav på både leverantörer och installatörer att göra det enkelt för slutkund att faktiskt köpa och installera en laddbox. För att förstå samtiden behöver vi ha lite kunskap om historien. Vi har därför valt att punkta nera de mest primära förändringarna branschområdet genomgått de senaste åren.

  1. Ökad efterfrågan: Under de senaste 5 åren har efterfrågan på elbilsladdare ökat dramatiskt i takt med ökningen av antalet elbilar på vägarna. Fler privatpersoner och företag har insett fördelarna med elfordon och har därför behov av laddinfrastruktur hemma och på arbetsplatser.
  2. Ökad mångfald av laddningsplatser: Laddinfrastrukturen har blivit mer mångsidig och inkluderar nu ett brett utbud av platser, från privata hem och offentliga parkeringsplatser till köpcentrum och hotell. Detta har ökat behovet av olika typer av laddare och har lett till utvecklingen av fler laddstationstyper.
  3. Högre laddhastigheter: En av de mest påtagliga förändringarna är ökningen av laddhastigheten. Snabbladdningsstationer som kan ladda en elbil på bara några minuter har blivit allt vanligare, vilket har ökat kravet på högkapacitetsladdare.
  4. Smart teknik och användarvänlighet: Laddboxar har blivit mer avancerade med smarta funktioner som möjliggör fjärrövervakning och styrning via appar. Detta har ökat användarvänligheten och gör det enklare för bilägare att hantera laddning och övervaka sin elfordon.
  5. Standardisering och interoperabilitet: Standarder och protokoll för laddinfrastruktur har utvecklats och implementerats mer brett. Detta gör det möjligt för fler biltillverkare att använda samma laddningsnätverk och ger konsumenterna större valfrihet.
  6. Förbättrad tillgänglighet: Utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen har blivit mer omfattande, särskilt i större städer och på högtrafikerade vägar. Detta har minskat rädslan för att elfordon ska få slut på batteriet på långa resor och har därför ökat acceptansen för elbilar.
  7. Ökat stöd från regeringar och företag: Många regeringar och företag har infört incitament och investerat i laddinfrastrukturen för att främja övergången till elbilar. Detta har ytterligare ökat behovet av laddare och gjort det mer ekonomiskt fördelaktigt att äga en elbil.

Sammanfattningsvis har behovet av elbilsladdare ökat avsevärt de senaste 5 åren, drivet av en ökad acceptans och efterfrågan på elfordon. Denna utveckling förväntas fortsätta med ökande medvetenhet om klimatförändringar och en önskan om att minska utsläppen av växthusgaser.

Länkar

Laddboxbolagets installationsguide