fbpx

Elinstallatör i lågkonjuktur

I veckans avsnitt pratar vi med Åsa Criborn, VD på CCEL i Stockholm. Åsa hörde av sig och vill prata om marknadsläget i deras region. Som de flesta känner till har bostadsbyggandet slagit av tvärt och konkurserna bland byggbolagen har ökat kraftigt sedan årsskiftet. Hur påverkas vi elinstallatörer och vad tror vi om framtiden?

Tänk på att vi endast är glada amatörer som genom samtal öppnar upp för transparens och stöttning i en tid när ekonomisk kris står i farstun. Följ utvecklingen i nyheterna och prata med andra firmor i region för en aktuell marknadsanalys. Speciellt som egenföretagare..

Lyssna på avsnittet nedan. 👇

Ett ansträngt marknadsläge påverkar elintallatören

När bostadsbyggandet stannar upp och marknadsläget är ansträngt påverkar det elbranschen och elektriker på flera olika sätt. Att våga tänka nytt, se nya möjligheter och ta sig an nya utmaningarna är några av nycklarna för att komma stärkt ur krisen.

Hur kan en lågkonjunktur yttra sig och påverka oss elektriker då?

  1. Färre projekt: Elektriker kan uppleva brist på projekt och arbetsmöjligheter, särskilt inom områden som är direkt beroende av bygg- och fastighetssektorn, som nyinstallationer och ombyggnadsarbeten.
  2. Konkurrens och prissättning: I en situation med begränsad efterfrågan kan elektriker möta ökad konkurrens. De kan tvingas sänka sina priser för att vinna kontrakt, vilket kan påverka deras lönsamhet.
  3. Långsiktig planering och utbildning: Lågkonjunkturer kan påverka branschens långsiktiga planering och investeringar i utbildning och utveckling.

Viktigt att tänka på som elinstallatör i  lågkonjunktur kan vara "anpassning och riskspridning" -Elektriker kan behöva vara flexibla och överväga att diversifiera sina tjänster för att överleva i en trög ekonomi. Det kan innebära att man letar efter nya marknader, som underhåll och service inom industrin och kommersiella sektorn istället för nybyggnation av bostäder tex.

Sammanfattningsvis kan en lågkonjunktur och ett stagnerande bostadsbyggande ha betydande negativa konsekvenser för elektriker och elbranschen i allmänhet. Det är viktigt för elektriker att vara medvetna om de ekonomiska förhållandena och vidta lämpliga åtgärder för att hantera de utmaningar som kan uppstå under sådana tider. Det kan innebära att man utökar sina tjänster, utnyttjar möjligheter i andra sektorer och överväger kostnadsbesparingar för att hålla verksamheten lönsam. Vi ser som vanligt ljust på framtiden och den gröna vågen vi elektriker är en stor del utav och en nyckel till för att lyckas.

Va ödmjuka inför er själva, era kunder och snälla mot varandra så kommer vi komma starkare än nånsin ur denna lågkonjunktur <3

Länkar

Nexans - Numera FÖRDRAGET I SLANG! N-Line

Ladda säkert med - GARO E-mobility

Varje watt räknas med hjälp av Schneider Electric & Wiser Energy