fbpx

TEKNIK - Kabeldimensionering

I detta avsnitt: Handbok 421 -Vägledning för dimensionering av ledningsnät för lågspänning.

I detta avsnitt tar vi in de tunga spelarna och snackar vad som ligger till grund för den nya utgåvan av Handbok 421 -Vägledning för dimensionering av ledningsnät för lågspänning.

Vi har med Joakim från SEK, Svensk Elstandard, Jonas från Nexans, kabeltillverkning i Grimsås och Anders från EL-VIS, kabeldimensioneringsprogram.

Tillsammans skapar dem en tryggare, enklare och framförallt säkrare vardag för elektriker och vi pratar blanda annat om Terminologi, Förläggningssätt,  klassning av ledningar, 70 & 90 graders kablar,  Exempeltabellerna som har försvunnit och mycket mycket mer.

Lyssna på avsnittet här nedan!👇

Kabeldimensionering - HB 421

Vägledning för dimensionering av ledningsnät för lågspänning

Här är några av de viktigaste exempel att tänka på vid kabeldimensionering och allt detta kan du läsa mer om i handbok 421:

  1. Belastningsberäkning: Först och främst måste du beräkna den totala belastningen som ditt elsystem kommer att hantera. Detta inkluderar både nuvarande belastningar och eventuella framtida utvidgningar. Det är viktigt att räkna med alla apparater, belysning och utrustning som kommer att anslutas till systemet.
  2. Temperatur och Förläggningssätt: De omgivande förhållandena, som temperatur och fuktighet, kan påverka ledningsnätets prestanda och livslängd.
  3. Kortslutningseffekt och Jordslutningsimpedans: För att välja rätt kabel behöver du mäta eller ta reda på jordslutningsimpedan (sk. för-impedans) Det är viktigt att säkerställa att ledningsnätet kan hantera kortslutningar och att skyddsanordningar som säkringar och brytare dimensioneras utefter anläggningens förutsättningar och krav.
  4. Spänningsfall: Spänningsfallet är den spänningsminskning som uppstår när elektricitet transporteras genom ledningar. Det är viktigt att hålla spänningsfallet inom acceptabla gränser för att säkerställa att anslutna apparater och utrustning fungerar korrekt.
  5. Överbelastningsskydd: Det är viktigt att installera rätt överbelastningsskydd, såsom brytare eller säkringar, för att förhindra skador på ledningar och utrustning vid överbelastning.

 

Länkar

Hör av er till våra partners och hälsa från oss för bästa erbjudande:

https://el-vis.com/se/sv - Med Sveriges mest använda program för kabeldimensionering kan du enkelt beräkna belastningsförmåga, spänningsfall och utlösningsvillkor. Du får en tydlig överblick över din anläggning och självklart görs alla beräkningar utifrån svensk standard.

https://www.trainor.se/ - digitala utbildningar inom elsäkerhet! Utbilda dig hemma eller på jobbet och slipp tråkiga konferensrum.

https://elstandard.se/handbok/421 - köp handboken fysiskt eller digitalt här eller direkt i EL-VIS!

https://www.nexans.se/sv/tools-resources/ecocalc.html - tänk på miljön och dimensionera inte bort din energi!