fbpx

JORDTAGSMÄTNING

  1. Vad är ett JORDTAG?
  2. Hur mäter jag ett JORDTAG?
  3. Hur bedömer jag RESULTATET?

Allt detta går vi igenom, både teoretiskt och praktiskt, tillsammans med Ola Viklund Elhjola från Kraftteknik.

Instrumentet som används i avsnittet: CA 6471 Jordplattemätare och Microohmmeter

Fram med popcornen och luta dig tillbaka. Nu åker vi!👇

Vad är jordtagsmätning?

Jordtagsmätning är en teknik som används för att mäta markens elektriska egenskaper. Genom att skicka elektrisk ström genom marken och mäta spänningen kan man dra slutsatser om markens sammansättning och struktur.

För en elektriker kan jordtagsmätning vara användbar för att säkerställa att elektriska system är korrekt jordade. Genom att mäta markens resistivitet kan man bedöma hur effektivt jordningen fungerar och om det finns behov av förbättringar. En effektiv jordning är avgörande för att säkerställa säkerheten i elektriska installationer genom att avleda överskott av ström och minimera risken för elektriska stötar och brand.