fbpx

Fler högspänningselektriker

Det råder stor brist på högspänningselektriker och med utbyggnaden av elinfrastrukturen behövs ca 6-8000 högspänningselektriker utbildas inom de närmsta åren. Kalle, projektledare på Linjemontage berättar hur deras marknad påverkas när Sveriges effektbehov ökar kraftigt.

Lyssna på avsnittet här nedan!👇

Fem skäl varför det behövs fler högspänningselektriker

Att öka antalet högspänningselektriker i Sverige är av stor betydelse när energibehovet i landet växer. Här är några skäl till varför det är helt nödvändigt:

  1. Ökad efterfrågan på el: Med ökad urbanisering, industriell tillväxt och användningen av elektrifierade transportsystem ökar behovet av el. Detta skapar en högre belastning på elnätet och kräver fler specialiserade yrkespersoner som kan arbeta med högspänningsanläggningar för att säkerställa en pålitlig elförsörjning.
  2. Utveckling av förnybar energi: Sverige strävar efter att öka användningen av förnybar energi, såsom vind- och solkraft. Dessa energikällor genererar ofta elektricitet på platser som är avlägsna från förbrukningscentra. För att transportera den producerade elen över långa avstånd krävs kraftfulla högspänningsledningar och därmed fler högspänningselektriker för installation, underhåll och reparation.
  3. Modernisering av elnätet: För att möta dagens och framtidens krav på en smartare och mer effektiv elinfrastruktur krävs modernisering av elnätet. Detta kan inkludera införandet av avancerade mät- och övervakningssystem, smarta nät och distributionsteknik. Högspänningselektriker spelar en nyckelroll i att implementera och upprätthålla dessa teknologier.
  4. Säkerhet och pålitlighet: Högspänningsanläggningar kräver specialkompetens för att säkerställa att de är säkra och pålitliga. Ett ökat antal högspänningselektriker gör det möjligt att genomföra regelbunden inspektion, underhåll och reparation av högspänningsutrustning för att förebygga strömavbrott och säkerställa en kontinuerlig elförsörjning.

Sammanfattningsvis är en ökad efterfrågan på högspänningselektriker nödvändig för att möta de utmaningar och möjligheter som uppstår i takt med Sveriges ökande energibehov och övergången till mer hållbara energilösningar.

Länkar

Vi tar hand om Sveriges elnät - Linjemontage

Klicka på länkarna nedan och ta del av nyheter från våra samarbeten: 

Ladda säkert med - GARO E-mobility

Varje watt räknas med hjälp av Schneider Electric & Wiser Energy

Nexans - Numera FÖRDRAGET I SLANG! N-Line