fbpx

Felsökning i olika anläggningar

Felsökning är något som vi elektriker stöter på förr eller senare.  Hur lyckad felsökning blir är något som baseras på erfarenhet, kunskap och självförtroende. I detta avsnittet plockar vi in Mikael Dahlåsen som är en vass felsökare, det är nästan så att Mikael har tröttnat på ”vanliga” elinstallationer och vill bara ta sig an svåra, konstiga problem. Mikael hjälper oss och går igenom grunderna steg för steg för att bli en tryggare elektrikeroch hjälper oss höja självförtroendet.

Erfarenheten däremot kommer bara genom att försöka själv, misslyckas och försöka igen🫶🏼

Felsökning utslagen jordfelsbrytare - Steg för steg

 1. Välj rätt mätinstrument - Är du osäker på vilket verktyg du behöver?
  Rekommenderat är multimeter -Vart har vi spänning och inte spänning, skaffa dig en uppfattning hur anläggningen är uppbyggd medans du mäter dig fram vart du har spänning.
 2. Information från kunden/anläggningsinnehavaren
  Ställ frågor till kunden om det var vid något speciellt tillfälle som jordfelsbrytare slogs ut, om det va någon stoppade i något vägguttaget, vilken tid på dygnet det skedde och vad det var för väder tex.
 3. Bryt ner anläggningen i mindre delar
  Här går vi till centralen och börjar göra en klassisk uteslutningsmetod genom att slå av alla säkringar som ligger efter jordfelsbrytaren och slår sedan på jordfelsbrytaren. Sen slår vi till säkring för säkring, i ett lugnt tempo så lasten hinner komma igång innan vi går på nästa säkring. Vid något tillfälle kommer jordfelsbrytaren lösa ut och då låter vi den säkring som triggade jordfelsbrytaren stanna nere och fortsätter kolla alla säkringar tills vi förmodligen bara har en kvar som inte går att slå till utan att jordfelsbrytaren triggas.
 4. Felet i anläggningen är inringat
  I många fall är det den delen av anläggningen som är utomhus och utsätts för väder och vind, framförallt väta/fukt som har triggat jordfelsbrytaren. I detta fallet ytterbelysning, vi går ut och skaffar oss en bild av hur statusen är på anläggningen och ser om det är något som sticker ut i form av trasiga kåpor, slitna armaturer eller sprucken plast.
 5. Felsökning av anläggningsdel - Din bästa felsöknings-kompis hittar du här
  Efter att ha ringat in området som säkringen matar skall vi hitta vad som orsakat själva felet. I detta fall har vi en slinga av armaturer som vi delar upp på hälften och mäter med hjälp av våran multimeter åt vilket håll av slingan som felet är. Mäter gör vi genom att antingen isolationstesta mot jord, glöm ej att lägga ihop fas och nolla så vi inte skapar några potentialskillnader, eller kontinuitetstesta (summra) mot jord. Fortsätt dela upp slinga tills du kommit fram till den armatur som har orsakat felet.
 6. Åtgärda felet
  Sista steget är såklart att välja den mest lämpliga metoden för att åtgärda felet.
 7. Skapa sig en återkommande kund
  Erbjud även att kolla över hela anläggningtatusen för att något liknande inte skall uppstå igen och mät hur mycket läckström som finns på jordfelsbrytarens anläggningsdel. - Det ultimata kittet för en elektriker

Länkar

Dokumentera enkelt med hjälp av EL-VIS!

Safety first! -Med Trainor