fbpx

Elektriker i Malmberget

Härliga och älskvärda Janne och Elin Lantto guidar oss runt i Gällivare och och till LKBAS:s gruva i Malmberget. Paret driver tillsammans elfirman El och Kraft i Gällivare.

Fram med popcornen och luta dig tillbaka. Nu åker vi!👇

Vad gör man som elektriker i en gruva?

Elektrikerns roll i LKAB:s gruva i Malmberget är att säkerställa att gruvan har en pålitlig och säker elförsörjning samt att underhålla och reparera elektriska system och utrustning som används i gruvdriften. Här är några av de viktiga uppgifter som en elektriker kan ha i gruvan:

  1. Drift och underhåll av elförsörjning: Elektrikerns främsta uppgift är att säkerställa att gruvan har en konstant elförsörjning. Det inkluderar att övervaka och underhålla elkraftsystem, transformatorer och generatorer som används för att förse gruvan med elektricitet.
  2. Reparation och felsökning: Elektrikern ansvarar för att diagnostisera och åtgärda elektriska fel och problem som kan uppstå i gruvans utrustning och system. Det kan inkludera reparation av kablar, kopplingar, brytare, och andra komponenter.
  3. Installation av ny utrustning: När ny elektrisk utrustning eller teknik introduceras i gruvan, är det elektrikerns ansvar att installera och ansluta dem korrekt. Det kan inkludera att dra kablar, montera kontrollsystem och anpassa befintliga elsystem för att rymma den nya utrustningen.
  4. Säkerhet och övervakning: Elektrikern är medveten om de säkerhetsrisker som är förknippade med elektricitet och se till att alla elektriska system och installationer följer säkerhetsföreskrifter och standarder. De kan också övervaka och rapportera om avvikelser eller risker för att förhindra olyckor och oönskade händelser.
  5. Automatisering och styrsystem: Inom modern gruvdrift används avancerade automatiserade system och styrsystem. Elektrikerns roll kan också omfatta att underhålla och uppgradera dessa system för att säkerställa en effektiv och säker drift av gruvan.
  6. Utbildning och handledning: Elektrikern kan också vara involverad i att utbilda och handleda andra anställda, särskilt när det gäller korrekt användning av elektrisk utrustning och säkerhetsprocedurer.

Det är viktigt att notera att LKAB:s gruva i Malmberget, precis som alla gruvor, är en komplex och farlig arbetsmiljö. Elektrikerns arbete spelar en central roll för att säkerställa en säker och effektiv gruvdrift och för att minimera risken för olyckor och avbrott i produktionen.

Länkar

Läs mer om LKAB och deras gruvor här!